I den här guiden kommer du lära dig att installera en robot som ett proffs!
För bästa resultat behöver du en kabelläggare, men det är INTE nödvändigt.
Här går vi igenom steg för steg hur du installerar en robotgräsklippare på bästa sätt.
Men innan vi börjar gräva i gräsmattan så är det bra att förstå hur roboten fungerar.
I detta exempel kommer vi att använda oss utav en Husqvarna modell 305.

För att roboten skall veta vart den skall klippa, eller vart den INTE skall klippa så krävs det en kabel som begränsar ytan roboten rör sig på. Denna kabel kallas begränsningskabel. Du kan tänka det som ett osynligt stängsel som roboten studsar emot.

Denna kabel kommer att börja vid ena sidan av laddstationen, gå ett varv runt gräsmattan och sedan tillbaka till andra sidan stationen. Ungefär som ett hopprep går från ena handen till den andra.
Även en kabel i mitten som vi kallar för Guidetråd. Denna kabel går rakt ut ifrån stationen och fungerar som ett transporthjälpmedel.
Alla gräsmattor är inte fyrkantiga och öppna, det kan finnas trånga passager eller övergångar som roboten inte klarar av att passera utan en kabel att följa både ut och in.

När du köper en robot hos en auktoriserad återförsäljare så får du alltid med en robot, laddstation och strömkablar. Alltså behöver du köpa till begränsningskabel.

1.
Börja med att bestämma vart du vill att laddstationen skall stå. Det kommer att behövas el-uttag i hyffsad närhet.
Tänk på att stationen behöver ha ungefär 1.5 meter utrymme rakt utåt.
Tänk på att guidekabeln är ett hjälpmedel för att roboten skall kunna hitta till änden på gräsmattan OCH för att alltid kunna hitta hem till stationen igen.
Därför brukar jag alltid vilja placera stationen i ena änden av gräsmattan så vart roboten än befinner sig så kan den alltid hitta guidekabeln och därifrån följa den hem. Detta minimerar risken för att roboten blir stående hjälplös utan vägledning hem.

2.
Mät ut hur mycket kabel som kommer att gå åt. Ett bra sätt att göra det är att använda sig utav Google Maps. Du kommer att behöva ett varv runt gräsmattan, en kabel som går från station till änden på gräsmattan och gärna lite extra för zoner som vi vill att roboten INTE skall klippa. (lekstuga, små träd eller buskar).

3.
Nu är det dags att lägga ner kabeln.
Börja vid laddstationen och bestäm vilket håll du vill lägga kabeln. Höger eller vänster spelar ingen större roll.
I de flesta installationspaket så får du med ett hundratal märlor (spikar).
En viktig del som skiljer denna guide mot andra är att vi inte kommer att spika fast kabeln på ytan av gräsmattan. Anledning är för detta ökar risken för framtida kabelbrott.
Om kabeln ligger exponerad för solljus, vatten och andra ytliga faktorer kommer det inte dröja länge innan du får problem med slingsignalen.  Speciellt om du bor i närheten av saltvatten.
Om vi spikar fast kabeln med 500 spikar så finns det en risk för varje spik att skada kabeln.
Denna skada behöver inte visa sig direkt, men efter tid så kan små skador bli stora.
Därför rekommenderar jag starkt att göra rätt från början!
Det tar lite extra tid, men det är det värt.
Nu gäller det att vara kreativ. Vi kommer att behöva ett verktyg för att skapa ett spår i gräsmattan.
Det behöver inte vara djupt, tänk ungefär 5 – 10cm.
Ett optimalt verktyg är såklart en kabelläggare men i den här guiden kommer vi gå igenom alternativa verktyg. Som kantspade/kantskärare, en röjsåg med klinga eller bara en spade.
Det viktiga är att vi använder oss utav ett verktyg som kan skapa ett spår.

När vi fixar spåret så försöker vi hålla ungefär 25-35cm från kanten av gräsmattan. ( Har du större modell så får du öka distansen något)
På Husqvarnas robotar finns det alltid en funktion som du kan ställa in hur många cm du vill att roboten skall klippa över kabeln. Därför är det bra att hålla en jämn distans hela vägen runt.
Jag brukar alltid rekommendera att köra det säkra för det osäkra. Det kommer bli en kant att trimma runt gräsmattan i vilket fall så det är ingen idé att ”jaga grässtrån”. Funktionen med en automatisk gräsklippare är att den faktiskt skall vara självgående. Att behöva gå ut och lyfta roboten från rabatten en gång om dagen är inte en autonom gräsklipparlösning.

Nu kör vi i gång!
Börja från laddstationen och skapa spåret. Nu kan vi använda oss utav spikar för att få ner kabeln i spåret. OBS: Tänk på att lämna någon meter extra kabel mot stationen.

I bilderna nedan ser vi exempel på hur det kan se ut steg för steg.

Börja med varvet runt (röda linjerna)

1. Som bilden visar så har vi gjort en liten ögla i
hörnet av gräsmattan. Detta kommer vara
punkten som guidekabeln möter begränsningen.
Varför vi gör en sådan är för att när vi sedan skarvar ihop de olika kablarna så kommer distansen räcka. Om vi inte gör en lite ögla så kan det bli för tajt och du kommer behöva en dubbel-skarv.

2. På bilden ser vi ett träd som vi inte vill att roboten skall stöta emot. Då gör vi en så kallad ö runt om trädet.  Gör ett rakt spår ut från begränsningen och runda trädet, tillbaka i samma spår och sen fortsätt åt samma håll längs kanten

3. Nu har vi gjort varvet runt och nästa steg är guidetråden.
Tänk på att guidetråden skall ligga under stationen och att den måste gå rakt ut, minst 1,5meter innan den svänger.
Detta går att justera men för att garantera att det fungerar, använd dig utav dessa mått.
Som bilden visar så lägger vi guidetråden tvärs över gräsmattan. Anledningen är för att roboten alltid skall kunna följa tråden ut på gräsmattan och hem till laddstationen, vart den än befinner sig. (Detta är viktigare på mer avancerade gräsytor)

4.
Nu är det dags att koppla ihop kablarna till stationen.
Om du öppnar luckan på baksidan av stationen så kommer du se tre hål med tre stift.
Under stiften står de ”AL, AR och G1”
Det står enkelt för left, right och guide. Alltså tråden som går ut från vänstersida skall sitta på AL, höger till AR och Guiden till G1.
Ta fram de klipps som du får med. (brukar vara lila eller blåa ) och kläm fast dem långt ut på kablarna som sticker upp i stationen från hålet som du dragit kablarna genom.
Anledningen varför vi har extra mycket kablage bakom stationen är för att det är vanligt att kabeln ärgar just där. Det är det enda stället som kablarna är exponerade, därför är det bra att ha lite extra kabel där bak så vi kan flytta ner klippsen en aning till ny och fräsch tråd vid behov.

Nu när du har kopplat kablarna till laddstationen och strömkabeln likaså kan du titta på framsidan av stationen, lyser det grönt? Bra då är allt som det skall.

  1. Nu är det dags att kalibrera roboten. Starta genom att slå på strömbrytaren som sitter under bakdelen. Eller håll in startknappen. (beroende på vilken modell du har)
    Ställ sedan klipparen i stationen, lyft på locket och mata in fabrikskoden. Ställ in språk, datum och tid.
    Nu får du välja en egen fyr-siffrig kod. Välj en kod som du kommer ihåg, den går att ändra i efterhand.
    Efter du valt din nya kod så vill roboten kalibrera guidekabeln. Placera klipparen i stationen, klicka ok och stäng locket. Roboten kommer nu att backa ut och göra två vändningar. Detta tar ca 30 sekunder.
    När roboten har stannat helt och hållet så kan du öppna locket. Det skall stå ” kalibrering genomförd”

6.
Nu är roboten installerad. Men för att få bästa klippresultat så kommer du behöva ändra klipptider, klipphöjd och startpunkter.
Gå in på meny, välj schema och beroende på vilken kapacitet din robot tar i samband med hur stor yta den skall klippa, ställ in rimliga klipptider. För gräsmattan som jag använt som exempel i denna guiden skulle jag säga att från kl 08.00 – 13.00 räcker.
Tänk på att desto mindre roboten behöver klippa, fast fortfarande håller gräsmattan fint klippt desto bättre.
Livslängden ökar desto mindre roboten behöver klippa.
Testa dig fram och bedöm vilka tider som passar just din gräsmatta bäst.
Klipphöjden ändrar du genom att öppna luckan fram till. Där vrider du på hjulet för att öka/ sänka höjden som roboten klipper.
Du väljer själv hur lågt du vill klippa, men för att gräsmattan skall må som bäst skulle jag inte rekommendera lägre än nivå 3. Lägre än så är för väldigt jämna mattor (tänk fotbollsplan på hela mattan!).
Om du vill ställa in startpunkter för att hjälpa roboten hitta till de ytor som kan bli svåra att hitta utan guidekabeln så går du in på meny – installation – yttäckning. Här kan du ställa in tre punkter. Alltså ändrar du punkt 1 till 30m och 50% så betyder det att klipparen kommer följa kabeln 30m, sedan börja klippa där. 50% Betyder att varannan gång roboten går ut från stationen kommer den börja på denna punkt.
Gå in på menyn och bekanta dig med dess olika funktioner. Har du några frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig så svarar vi
Lycka till!
Mvh// Gilbert.